Op nieuws.nl

NabestaandenKantoor biedt praktische hulp en emotionele begeleiding

Foto: Eigen foto

Nabestaanden hebben soms steun nodig bij het regelwerk na het overlijden van een dierbare. Dit zegt Janneke Geerts van het NabestaandenKantoor in Borger. Ze doelt op de berg aan papierwerk zoals verzekeringen, pensioenen en ander administratiewerk.

Advertorial

Janneke: ‘Wat doe je als je partner de administratie deed en wegvalt, de kinderen ver weg wonen. Hoe weet je dan wat je inkomen wordt. Welke rekeningen betaald moeten worden. Welke verzekeringen en abonnementen je aan moet passen of opzeggen. De ervaring leert dat nabestaanden pas kan gaan rouwen als de praktische zaken geregeld zijn.’

Verlies, lijden en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. Het is belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om te rouwen. Door te luisteren naar het verhaal, de verwarrende gevoelens en gedachten wordt gezocht naar een manier om het leven weer vorm te geven. Janneke helpt graag. Ze biedt ook emotionele begeleiding maar ziet het liefst dat mensen zichzelf kunnen redden.

Goed Geregeld Boekje
Het NabestaandenKantoor heeft het Goed Geregeld Boekje gemaakt voor iedereen die nadenkt over zijn/haar levenseinde. Hoe wilt u de laatste periode van uw leven het liefst verzorgd worden? Wat wilt u wel en wat niet? Wat heeft u allemaal geregeld? Welke uitvaartwensen heeft u en welke belangrijke informatie moeten nabestaanden weten? Het invullen van het boekje kan een hoop vragen, onzekerheid en soms zelfs discussie voorkomen.

 

 

Bel gerust

Het NabestaandenKantoor biedt u een luisterend oor bij verlies- en rouwverwerking en kan u bijstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Chat openen
Whatsapp ons gerust
Bel of mail gerust