Copyright

Alle gegevens op nabestaandenkantoor.nl, zoals de teksten, afbeeldingen/foto’s, illustraties, handels- en merknamen, zoals logo’s en beeldmerken zijn eigendom van NabestaandenKantoor.

De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website nabestaandenkantoor.nl geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of het vermenigvuldigen van gegevens op nabestaandenkantoor.nl, dan wel van door NabestaandenKantoor verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van NabestaandenKantoor.

Whatsapp ons gerust