Verlies- en rouwverwerking

Wanneer een dierbare overlijdt, krijgt het leven een andere kleur. Hoe iemand verlies ervaart, hangt af van zijn of haar eigen persoonlijkheid en de relatie tot de overledene. Het kost tijd om het verlies volledig te bevatten.

Er kunnen heftige emoties loskomen, maar ook uiteenlopende gevoelens zijn. Je doorleeft en ervaart het verdriet en de rouw. Het is belangrijk om toe te komen en toe te geven aan deze emoties. Ze herkennen en erkennen.

Langzamerhand wordt het verdriet hanteerbaarder en ga je je aanpassen aan de nieuwe situatie. Een leven zonder deze dierbare. Je ervaart weer veerkracht en kan je weer openstellen voor het leven. De overleden dierbare zal altijd een plaats krijgen in je verdere leven. 

Het NabestaandenKantoor biedt u een luisterend oor; er is tijd en aandacht voor uw persoonlijke verliessituatie en kan u handvatten geven hoe om te gaan met emoties, zoals verdoofd zijn, angst en verwarring.

Afwikkeling nalatenschap

Na het overlijden van een dierbare moeten er veel zaken geregeld worden. Sommige op korte termijn. Eerst moeten bepaalde zaken duidelijk worden. Is er een testament en/of een codicil? Is er een verklaring van erfrecht nodig? Als deze zaken duidelijk zijn, kan de nalatenschap afgehandeld worden. Maar wie gaat alles regelen?

Bij de afwikkeling komen onder andere de volgende zaken aan de orde:

 • Verlies- en rouwverwerking
 • Zaken rondom de uitvaart
 • Zaken rondom de erfenis
 • Kinderen
 • Woning
 • Belastingen en toeslagen
 • Uitkeringen en Tegemoetkomingen
 • Pensioen
 • Zorg
 • Bankzaken en verzekeringen
 • Zaken voor de toekomst

Als nabestaandenbegeleider, ervaringsdeskundige, mantelzorg en erkend Professional Organizer werk ik volgens de gedragscode van de NBPO en TERRA, zorg in rouw.

Het NabestaandenKantoor kan u bijstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap maar kan deze ook volledig voor u verzorgen. Indien noodzakelijk, wordt er doorverwezen naar een specialist.

Bel gerust

Het NabestaandenKantoor biedt u een luisterend oor bij verlies- en rouwverwerking en kan u bijstaan bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Chat openen
Whatsapp ons gerust